Lưu trữ cho các ‘ Ngả ’ Thể loại

Ít, Trung bình, Big Bone Graft

Ghép xương là một thủ tục đơn giản đó là vô cùng có lợi cho rất nhiều lý do. Trong trường hợp của một chiếc răng bị mất (hoặc răng), xương hàm có thể bắt đầu chậm phân huỷ. Các xương hàm là giữ răng tại chỗ, và một khi một chiếc răng không còn hiện diện, xương không có bất cứ điều gì để hỗ trợ. Có […]