Lưu trữ cho tháng tư, 2016

Nhận được kiểm tra, Tháng tư là tháng nhận thức của bệnh ung thư miệng!

Được rằng chúng ta đang bước vào tháng tư, bây giờ là thời gian để được chủ động và có được cho mình kiểm tra đối với ung thư miệng. Theo Hiệp hội ung thư Mỹ, về 48,330 người sẽ được chẩn đoán mắc ung thư miệng, và một ước tính khoảng 9,570 mọi người sẽ chết vì ung thư miệng ở 2016. Theo tinh thần của nhận thức về ung thư miệng của tháng tư, […]

Trên Lookout cho ung thư miệng

Ung thư miệng chiếu được thực hiện thường xuyên tại Nha khoa kỳ thi, nhưng đó không có nghĩa là bạn không nên chú ý đến vệ sinh răng miệng của bạn giữa các cuộc hẹn. Lấy vấn đề vào tay của riêng bạn là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe răng miệng của bạn. Bạn không chắc chắn làm thế nào để màn hình cho bệnh ung thư miệng? Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn!