Lưu trữ cho tháng tư, 2015

Là cấy ghép nha khoa có giá trị nó?

Những gì có liên quan đến một cấy ghép nha khoa? Họ có làm tổn thương? Bất cứ ai có thể nhận được chúng? Có rất nhiều câu hỏi xung quanh cấy ghép răng nhưng một điều là nhất định; họ đã xây dựng lại nụ cười cho hơn 35 năm với tuyệt vời kết quả trên. Nhưng những gì là cấy ghép nha khoa phiền phức xung quanh và có họ thực sự giá trị nó? Cho phép trả lời một số câu hỏi […]

Khoa học đằng sau ung thư miệng

Có thể uống cà phê thực sự giúp ngăn ngừa ung thư miệng? Điều gì về các loại khác nhau của thực phẩm? Nhiều nghiên cứu đã được xuất bản mà yêu cầu bồi thường một số thức ăn và đồ uống có thể ngăn ngừa ung thư miệng nhưng khi nói đến một căn bệnh mà sẽ ảnh hưởng đến 43,250 người này năm, nó là quan trọng để có được các dữ kiện. Ung thư miệng, cũng được gọi là […]