Archive for October, 2015

Ngăn ngừa ung thư miệng

Trong khi chúng tôi tất cả nhất thiết không thể ngăn ngừa ung thư xảy ra, với hầu hết các bệnh ung thư, bao gồm bằng miệng, bệnh ung thư đầu và cổ, có những điều mà bạn có thể làm (hoặc không làm!) để giảm nguy cơ.

Chấn thương-Vương miện không biến chứng gãy răng – Những gì bây giờ?

Răng chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó có thể xảy ra trong một trò chơi thể thao, một tai nạn xe hơi hoặc là kết quả của một cái gì đó đơn giản và bất ngờ như một mùa thu. Thêm thông tin bạn có về đúng cách xử lý các tình huống tốt hơn. This knowledge could very well mean the difference between life and death for […]