Archive for November, 2015

Câu hỏi thường gặp Wisdom Teeth

Bệnh nhân của chúng tôi thường tự hỏi tại sao chúng tôi khuyên bạn nên nhổ răng wisdom, hoặc những gì thậm chí là mục đích của răng khôn. Chúng tôi sẵn sàng để giúp bạn hiểu rõ hơn về những lợi ích của quá trình khai thác và vận chuyển! Đọc trên cho câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về những răng hàm thứ ba khó khăn.

Răng chấn thương-phức tạp Crown/gốc gãy xương-những gì bây giờ?

Bạn vấp, bạn đã giảm và bây giờ bạn đã tìm thấy chính mình với một phần của răng của bạn bị hỏng và gốc tiếp xúc. Gãy xương Vương miện/gốc phức tạp là phổ biến trong các chuyến đi và mùa thu chấn thương. Trong hình thức của gãy xương, Vương miện bị gãy với gãy xương mở rộng dưới mức kẹo cao su, liên quan đến gốc rễ của răng. […]