Ảnh hưởng Wisdom Teeth

Một răng bị ảnh hưởng là gì?

Mặc dù hầu hết mọi người phát triển và phát triển 32 vĩnh viễn dành cho người lớn răng, nhiều lần của jaws là quá nhỏ để chứa bốn răng wisdom. Khi không đủ space sẽ ngăn ngừa răng phun trào họ được gọi là ảnh hưởng. Điều này cho thấy không có khả năng của họ phun ra vào vị trí thích hợp cho nhai và làm sạch.

For more information about Impacted Wisdom Teeth or to sắp xếp một tư vấn với Tiến sĩ. Shimane, gọi cho văn phòng của chúng tôi ở Thung lũng Castro, CA tại Số điện thoại truyền miệng và hàm mặt Phẫu thuật Shimane 510-885-8720.

X-ray and diagram of impacted wisdom teeth

Loại Impactions

Chúng tôi sẽ cần phải xem bạn cho một tư vấn để xác định xem bạn sẽ hưởng lợi từ loại bỏ răng Wisdom. Một tia x đặc biệt của miệng và hàm của bạn (panorex) sẽ được thực hiện để xác định nếu răng khôn ngoan của bạn bị ảnh hưởng, Nếu không có chỗ cho họ để phun ra, và làm thế nào khó khăn nó sẽ là để có họ loại bỏ.

  • Mô mềm Impaction: Là không có đủ chỗ để cho phép các mô kẹo cao su để rút lại đầy đủ làm sạch răng.
  • Một phần xương Impaction: Có đủ chỗ để cho phép sự khôn ngoan để một phần mọc răng. Tuy nhiên, răng không thể hoạt động đúng trong quá trình nhai, và tạo ra các vấn đề làm sạch, trong số những người khác.
  • Hoàn thành xương Impaction: Không có không gian cho răng để phun ra. Nó vẫn còn nhúng trong xương hàm hoặc nếu có thể nhìn thấy ngay cả một phần đòi hỏi phức tạp phương pháp phẫu thuật để loại bỏ. Răng khôn bị ảnh hưởng có thể cũng ở một vị trí bất thường và khó khăn để loại bỏ. Tình trạng này cũng có thể phát sinh khi hình dạng hoặc kích thước của xương hàm và các cấu trúc khác trên khuôn mặt làm cho loại bỏ các răng này đáng kể phức tạp hơn.

For more information about Impacted Wisdom Teeth or to sắp xếp một tư vấn với Tiến sĩ. Shimane, gọi cho văn phòng của chúng tôi ở Thung lũng Castro, CA tại Số điện thoại truyền miệng và hàm mặt Phẫu thuật Shimane 510-885-8720.

Soft tissue impactionMô mềm
Partially bony impactionMột phần xương
Completely bony impactionHoàn thành xương

Shimane bằng miệng và khoa phẫu thuật

5 trong số 5 sao dựa trên 128 Wisdom đánh giá Răng diệt.

Testimonial bệnh nhân

Amazing staff and care!

- Alyssa I

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

I was so scared but it's something I would do again with their services provided, felt comfortable and taken care of.

- Adriana M

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Thankful for great care!

- Chưa xác định người

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

kinh nghiệm thực sự tuyệt vời tổng thể!!

- Katie L

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

You all were amazing! Cảm ơn bạn!

- Chưa xác định người

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Better service than I expected!

- Eliza H

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

This place is much better than my other dentist place when I got my bottom wisdom teeth removed. Cảm ơn bạn! Very clean facilities too!

- Vivian L

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Everything went smoothly. Cảm ơn bạn.

- Nima A

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Thanks! Glad to be able to eat again!

- Chelsea

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Was scared but everyone treated me with care and it all went smoothly

- Glora F

5 trong số 5 sao Ngày