Lưu trữ cho tháng tư, 2017

Autograft vs. cấy ghép

Vì thế, bạn vừa được thông báo của bác sĩ mà bạn cần ghép xương, nhưng bạn không hoàn toàn chắc chắn điều đó có nghĩa. Một ghép xương là một thủ tục phẫu thuật được sử dụng để sửa chữa hoặc xương khớp bị hư hại bởi chấn thương, và nó cũng được sử dụng để thay thế xương đó là mất tích để cung cấp […]