Đọc ý kiến đánh giá bệnh nhân

Shimane bằng miệng và khoa phẫu thuật

5 trong số 5 sao dựa trên 419 đánh giá.

Testimonial bệnh nhân

Great DR VÀ NHÂN VIÊN-bi / CÓ THỂ KHÔNG HỎI CHO MỘT TÌNH TỐT HƠN

- KATHERINE B

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

luôn luôn chuyên nghiệp và thân thiện

- Praxedis D

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Smooth process, efficiend doctor, minimal pain

- Chưa xác định người

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Điều tốt nhất ở phía tây!

- Gabriela T

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Tuyệt, friendly staff..good communication!

- Ed C

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Dr.Shimane and staff were very professional and kind. The procedure was done quickly with minimal pain.

- Kathryn W

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

Tiến sĩ. Shimane is an excellent oral surgeon. highly recommend him.

- Janet L

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

very nice

- Stacy W

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

love all the staff

- Jennifer M

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

EXCELLENT

- Jane D

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

very satisfied

- Richard W

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

excellent surgeon and staff

- Chưa xác định người

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

no complications; great doctor+friendly staff

- Sandra P

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

truly appreciate professionalism of the entire team

- Lisa L

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

best customer service in the area for any type of service

- Mario Jose R

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

love how my anxiety was put at ease before surgery

- Nathaniel W

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

would highly recommend this office

- Patty M

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

I never feel any pain after my surgery. Good Doctor.

- Shung C

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

It was great to go home with everything needed

- Shreeve G

5 trong số 5 sao Ngày

Testimonial bệnh nhân

"great provider and service"

- Tom H

5 trong số 5 sao Ngày