Archive for June, 2015

Những gì là trong một ghép xương?

Các thực hành của xương ghép là không có gì mới. Thực tế, nó đi lại hàng trăm năm cho một thời gian khi một bác sĩ Hà Lan cấy ghép xương của một con chó vào hộp sọ của một người lính bị thương. Những người lính sau đó muốn nó bỏ đi nhưng nó có thể không được gỡ bỏ, vì nó có liên kết như vậy chặt chẽ với xương. This brings […]

Cấy ghép nha khoa-các khái niệm cơ bản

Bạn có biết rằng hơn 69% của người lớn ở Mỹ phải mất ít nhất một cái răng? Cho dù đó là từ một tai nạn, bỏ bê, hoặc thậm chí được sinh ra mà không có một số răng, không phải ai cũng hỗ trợ các bộ đầy đủ của răng. Có rất nhiều giải pháp để thay thế răng bị mất, mỗi lợi ích riêng của mình. With the influx […]