Archive for March, 2020

Lịch sử của răng khôn

Hầu hết mọi người cần loại bỏ răng khôn của họ, vậy tại sao chúng ta phải cho họ ở nơi đầu tiên? Dưới đây là một bài học lịch sử nhanh chóng của răng khôn và vai trò quan trọng mà họ từng chơi! răng khôn đã từng là một tài sản vô cùng quý báu để tổ tiên chúng ta. Khi một chế độ ăn uống điển hình bao gồm các nhà máy chewy và thịt chưa nấu chín, third […]