Lưu trữ cho tháng hai, 2017

3D Printers and Bone Đắp

Có tin tức thú vị về công nghệ ghép xương mà hy vọng sẽ tìm đường vào văn phòng bác sĩ phẫu thuật răng miệng của trong thập kỷ tới! Các nhà nghiên cứu đã có thể tạo ra một loại vật liệu xương tổng hợp sử dụng máy in 3D có thể được tốt hơn so với những gì đang được sử dụng hiện nay.