Archive for August, 2015

Ung thư miệng tự kiểm tra: Tại sao tất cả mọi người làm nó (Hoặc nên)

  Ung thư miệng có một danh tiếng xấu cho là chết người nhiều hơn so với một số hình thức khác của bệnh ung thư mà bạn nghe của thường. Chúng tôi đang ở đây để cho bạn biết rằng nó không phải là như vậy. Ung thư miệng đi không được chú ý, không phải vì nó là khó khăn để xem hoặc cảm thấy, but because the idea of […]

Bạn có phải là một ứng cử viên tốt cho cấy ghép nha khoa?

  Nó đã ước tính rằng 125 triệu người Mỹ mất ít nhất một răng. Nếu bạn là một trong số họ, bạn có thể xem xét cấy ghép nha khoa để thay thế răng. Chúng tôi nghĩ rằng nó là quan trọng để bạn biết những gì các yếu tố làm cho một người một ứng cử viên tốt cho một thủ tục. Dưới đây là một số điều cần xem xét. […]