Lưu trữ cho tháng bảy, 2017

Xu hướng mới trong Cấy ghép nha khoa

Một chủ đề xu hướng ngay bây giờ có vẻ là quyết định lựa chọn “cấy ghép mini-răng” thay vì những truyền thống hơn. Dưới đây chúng ta sẽ có một cái nhìn bên trong xu hướng, và đặt ra một số lợi ích và nhược điểm để bạn có thể có được một sự hiểu biết tốt hơn về xu hướng thú vị này trong nha khoa. Lợi ích […]