Archive for September, 2016

Loại bỏ răng Wisdom

Có răng khôn ảnh hưởng của mình lấy ra là một thủ tục phẫu thuật nghiêm trọng, và chăm sóc hậu phẫu là cực kỳ quan trọng! Đọc để được hướng dẫn làm thế nào để chăm sóc cho đau miệng, và làm thế nào để giảm thiểu đau đớn không cần thiết và các biến chứng.

Học tập các Lingo- Cấy ghép nha khoa

Cấy ghép nha khoa có an toàn và hiệu quả thay thế cho một răng bị mất hoặc răng. Cấy ghép được đặt trong jawbone của bạn và tích hợp với xương tự nhiên của bạn. Cấy ghép này sau đó tạo thành một ổn định, vững chắc cho răng của bạn mới.