Archive for May, 2017

Trong trường hợp Đỗ Dental Implants Come From?

cấy ghép nha khoa có một lịch sử phong phú và thú vị đáng ngạc nhiên. Trên khắp thế kỷ và trong suốt các nền văn hóa trên thế giới có bằng chứng của nỗ lực thay thế răng mất tích với các đối tượng khác nhau và vật liệu. Các cấy ghép nha khoa lâu đời nhất có thể được truy trở lại 2000 TCN tại Trung Quốc, nơi răng bị mất tích đã được thay thế bằng cọc tre. Nhanh chóng chuyển tiếp một […]