Archive for January, 2015

Cấy ghép nha khoa vs răng giả và cầu

Cho dù đó là trong một tư vấn trong văn phòng của chúng tôi hoặc có lẽ trong khi bạn đang làm nghiên cứu riêng của bạn trực tuyến, bạn có thể đi qua thuật ngữ "cấy ghép nha khoa" tại một số điểm. Một cấy ghép nha khoa là một cách tuyệt vời, thường là cách tốt nhất, để thay thế một răng bị mất. So how do you decide if a dental […]

Sự thật về xương ghép

Bạn có biết rằng với các kỹ thuật hiện đại ngày nay, xương ghép bây giờ được coi là một điều trị thường xuyên? Ghép xương có thể sửa chữa một loạt các vấn đề trên khuôn mặt và Nha khoa và có thể được yêu cầu trong một số trường hợp. Nếu bạn đã nói trong quá khứ rằng bạn tôi không phải một ứng viên lý tưởng cho việc một cấy ghép răng, call us […]