Archive for December, 2017

Các loại phổ biến nhất của xương Đắp

Ghép xương đã trở nên phổ biến, hầu hết các bệnh nhân đã gặp phải thuật ngữ ít nhất một lần trước khi bước vào văn phòng của chúng tôi. Nhưng càng đi sâu hơn vào một số các loại bổ sung của ghép xương sẽ cung cấp cho bạn một sự đánh giá tốt hơn về thủ tục tuyệt vời này. Xương ghép là gì? Ghép xương là quá trình sử dụng tự nhiên hoặc tổng hợp […]